bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

Rejestr zmian

Zasady udostępniania informacji publicznej

V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

 

1. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.). Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w ustawie.

 

2. Udostępnianie informacji publicznej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek zainteresowanego (wniosek do pobrania znajduje się na stronie BIP).

 

3. Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie szkoły.

 

4. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

 

5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

7. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198).


Udostępniający: Elżbieta Talarek
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Mikołajczyk
Czas udostępnienia: 2013-10-25 10:14
Czas wytworzenia: 2013-10-25 10:14
Czas ost. modyfikacji: 2015-03-30 11:49

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.